Psychoterapia Gestalt

Twórcą psychoterapii Gestalt był Fritz Perls – niemiecki emigrant w USA. Wraz z żoną Laurą całe życie poświęcił na rozwijanie tej metody. Inspirację czerpiąc głównie z klasycznej psychoanalizy, filozofii wschodu, fenomenologii, psychologii postaci, bioenergoterapii, psychodramy. Ten bogaty wachlarz pozwolił na stworzenie metody eklektycznej, która również terapeucie daje możliwość korzystania z różnorodnych technik pracy.

W naszym rozumieniu istotą psychoterapii Gestalt jest kontakt z drugim człowiekiem, oparty na równości klienta i terapeuty, wzajemnym szacunku,  poszanowaniu osobistych granic i własnej odpowiedzialności.

W związku z tym podstawą terapii Gestalt jest spotkanie dwóch osób i rozmowa. Natomiast celem terapii jest zawsze poszerzanie świadomości klienta, dające możliwość bardziej satysfakcjonującego bycia w świecie i relacjach z innymi ludźmi.

Aby to osiągnąć podczas spotkań terapeutycznych, poprzez rozmowę, a także rożnego rodzaju techniki dobrane według Twoich możliwości i chęci (może to być praca z ciałem, rysunek, posługiwanie się metaforą, czy psychodrama), masz okazję przyjrzeć się między innymi:

  • jakimi schematami reakcji posługujesz się w trudnych dla siebie sytuacjach,
  • dlaczego wybierasz takie a nie inne sposoby zachowania i jaka jest ich geneza,
  • które ze schematów są dla Ciebie dobre, a które złe.

W bezpiecznym środowisku gabinetu, przy wsparciu terapeuty, możesz spróbować takich form zachowania, które trudno Ci zastosować w realnym życiu, a wiesz lub właśnie odkryłeś, że mogłyby one być dla Ciebie bardziej gratyfikujące i adekwatne.

Taki schemat pracy ma pomóc Ci w poszerzaniu wachlarza własnych umiejętności. Ma to realny wpływ na jakość Twojego życia, dlatego wyznacznikiem postępów pracy psychoterapeutycznej jest przede wszystkim:

  • umiejętność dokonywania trafnych dla siebie wyborów,
  • umiejętność prawidłowego funkcjonowania interpersonalnego,
  • większy wpływ na to, co dzieje się w Twoim życiu,
  • stabilność nastroju,
  • konsekwencja w dążeniu do celu.
Kontakt

Chcesz wiedzieć więcej?

Chętnie odpowiem na wszystkie Twoje pytania
Kontakt