Witam na stronie internetowej mojego gabinetu psychoterapii

Jeśli tu jesteś, to prawdopodobnie poszukujesz pomocy. Jesteś w takim miejscu swojego życia, w którym odczuwasz potrzebę zmiany. Wiesz, że to właściwy moment, jednak nie masz pewności jak tego dokonać. Jeśli szukasz wsparcia w zrozumieniu tego, co się dzieje z Tobą i w Twoim życiu, sposobów rozwiązania trudności lub po prostu chcesz z kimś porozmawiać, to oferuję Ci swoją pomoc.

IMG_7049sccropJestem absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego, certyfikowanym psychoterapeutą. Swoje kompetencje w zakresie psychoterapii zdobyłem Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie. W trosce o jak najlepszy poziom moich usług podlegam stałej superwizji oraz biorę udział w różnego rodzaju szkoleniach, warsztatach i konferencjach. W pracy kieruję się zasadami Kodeksu Etycznego Europejskiego Stowarzyszenia Terapii Gestalt

Oferuję swoją pomoc osobom poszukującym wsparcia w kryzysach życiowych, dotkniętym trudnościami w relacjach rodzinnych, partnerskich i zawodowych, chcącym lepiej zrozumieć siebie, swoje zachowania, pragnącym zmienić swój sposób funkcjonowania w świecie.

Prywatnie lubię spotkania z przyjaciółmi i wieczorne spacery ulicami Krakowa.

Zapraszam: 514 620 989 lub dominik.saldak@gmail.com

Odpowiedzi na niektóre pytania

Poradnictwo psychologiczne nie jest głęboką formą pracy ale krótkoterminową konsultacją z psychologiem mającą na celu doraźną pomoc klientowi w zidentyfikowaniu bądź dookreśleniu jego problemu. Psycholog poddaje klientowi możliwości rozwiązania, wskazuje dalszą ścieżkę postępowania. Psychoterapia to proces zazwyczaj długoterminowych, regularnych spotkań z psychoterapeutą. Jego celem jest praca nie tylko nad zewnętrznym problemem z jakim klient przychodzi ale docieranie do różnych głębszych pokładów, które daną trudność spowodowały. Psychoterapeuta wspomaga klienta, towarzyszy mu w poszerzaniu jego świadomości aby mógł zrozumieć swoje dotychczasowe mechanizmy funkcjonowania, pozbyć się tych destrukcyjnych i wypracować nowe, które poprawią jakość jego życia i doprowadzą do długotrwałej zmiany.

Każdy psychoterapeuta pracujący z klientami ma obowiązek podlegać superwizji, czyli konsultacjom z terapeutami specjalnie w tym celu przeszkolonymi. Monitorują oni pracę terapeuty, tak aby mógł on jeszcze skuteczniej pomagać swoim klientom. Superwizja terapeuty daje jego klientom gwarancje w pełni profesjonalnej pomocy.

Każdy może brać udział w terapii niezależnie od przeżywanych trudności ale nie każda placówka bądź psychoterapeuta może się podjąć pracy z danym problemem. Terapeuta ma wybór i klient także ma prawo do wyboru bądź zmiany terapeuty. Podstawą do rozpoczęcia psychoterapii jest motywacja klienta do pracy nad sobą i określenie celu tej pracy (w czym terapeuta może pomóc). Absolutnym przeciwwskazaniem do podjęcia terapii w danym momencie, jest sytuacja gdy stan psychiczny klienta wskazuje na konieczność jego hospitalizacji oraz gdy klient przychodzi na sesję pod wpływem środków odurzających (alkohol, narkotyki).

Kontrakt psychologiczny to rodzaj wstępnych ustaleń pomiędzy klientem a terapeutą. jest on  omawiany na pierwszych sesjach i dotyczą m.in. częstotliwości i terminu spotkań, zasad kontaktowania się z terapeutą pomiędzy sesjami, zasad odwoływania sesji, sposobu płacenia. W ramach kontaktu ustalamy również wspólnie cel terapii. Kontakt ma charakter ustnej umowy.

Terapia jest procesem zmiany. Proces ten jest zazwyczaj długotrwały i wymaga powtarzalności i regularności. Na podstawie doświadczeń jako optymalną częstotliwość spotkań uznano spotkania raz w tygodniu, po 50 min. Jest to częstotliwość, która pozwala na asymilację doświadczeń z terapii przy równoczesnych utrzymaniu kontaktu terapeutycznego.

Jest to sprawa bardzo indywidualna. Generalnie psychoterapia Gestalt jest uważana terapię długoterminową i może trwać od kilku miesięcy do kilku lat. Kiedy się poznajemy, terapeuta niewiele wie o swoim kliencie, dlatego trudno mu przewidzieć, jak dużo czasu klient potrzebuje osiągnięcie osobistego celu terapii. W trakcie terapii wiele się zmienia, może się zmienić również cel lub obszar pracy, jaki chce poruszyć klient. Ma to wpływ również na długość trwania procesu terapeutycznego.  Zawsze to klient decyduje o zakończeniu terapii.

Brak regulacji prawnych utrudniają rozpoznanie zawodowego terapeuty. W Polsce jest jednak dużo szkół, które oferują solidną edukację w tym kierunku. Najłatwiej po prostu poprosić terapeutę o pokazanie dokumentów stwierdzających jego kwalifikacje, spytać o superwizję, przebyte szkolenia i certyfikaty. My kształcimy się w Instytucie Terapii Gestalt, który jest certyfikowane przez EAP (European Association for Psychotherapy) i EAGT (European Association for Gestalt Therapy).

Psycholog to osoba, która ukończyła 5-letnie studia magisterskie na kierunku psychologia. Psychoterapeuta czasami jest również z wykształcenia psychologiem, nie jest to jednak niezbędne. Psychoterapeuta ukończył osobne szkolenie (zazwyczaj 4-letnie), dające mu uprawnienia do wykonywania zawodu psychoterapeuty, czyli prowadzenia psychoterapii.

Kontakt

Chcesz wiedzieć więcej?

Chętnie odpowiem na wszystkie Twoje pytania
Kontakt