Podstawą mojej pracy jako terapeuty jest wiara w to, że każdy człowiek posiada odpowiedni potencjał aby żyć w sposób satysfakcjonujący, w zgodzie ze swoimi potrzebami. Kluczem do tego jest świadomość własnych – nieodkrytych jeszcze –  zasobów i ograniczeń oraz dokonywane w oparciu o tę wiedzę wybory. Psychoterapia Gestalt jest dla mnie szczególnym rodzajem spotkania zbudowanym na zrozumieniu, akceptacji i szacunku dla drugiej osoby, pozwalającym na uświadomienie sobie tego kim jestem i w jaki sposób chcę być w świecie, co jest niezbędnym warunkiem zmiany.

Dominik Sałdak

514 620 989

dominik.saldak@gmail.com